Climate Hubcarbon footprint

Documente legate de stabilirea obiectivelor climatice

SBTi – Standard Zero-Net

Acest document oferă îndrumări, criterii și recomandări pentru companiile care trebuie să stabilească obiective net zero bazate pe știință.

Elementele cheie ale Standardului Net-Zero sunt:

  1. Stabilirea unui SBT pe termen scurt: obiective de reducere a emisiilor pe 5-10 ani în conformitate cu obiectivul de 1,5°C.
  2. Stabilirea unui SBT pe termen lung: vizați reducerea emisiilor la un nivel rezidual în conformitate cu scenariile de 1,5 °C până cel târziu în 2050.
  3. Atenuarea emisiilor dincolo de lanțul valoric: în tranziția către Zero-Net, companiile ar trebui să ia măsuri pentru a reduce emisiile dincolo de lanțurile lor valorice. De exemplu, achiziționarea de jurisdicționale REDD și credite de calitate superioară sau investind în captarea directă a aerului (DAC - Direct Air Capture) și stocarea geologică.
  4. Neutralizarea emisiilor reziduale: emisiile GHG eliberate în atmosferă atunci când compania și-a atins SBT pe termen lung trebuie să fie contrabalansate prin eliminarea și stocarea permanentă a carbonului din atmosferă.

Sursa: https://sciencebasedtargets.org/net-zero 

Go to document 

SBTi- Ghidul FLAG (Forest, Land and Agriculture)

Ghidul SBTi Forest, Land and Agriculture (FLAG) oferă o înțelegere a stabilirii obiectivelor bazate pe știință pentru sectoarele cu utilizare intensivă a terenurilor, care includ reduceri și eliminări ale emisiilor de pe teren.

Cerințe cheie ale Ghidului SBTi FLAG:

  • Stabiliți obiective FLAG pe termen scurt, bazate pe știință
  • Luați în considerare eliminările din obiectivele FLAG pe termen scurt bazate pe știință
  • Stabiliți obiective pe termen lung bazate pe ghidul FLAG și pe știință
  • Obiectivele pentru defrișare zero trebuie stabilite până cel târziu în 2025
  • Stabiliți obiective bazate pe știință pentru emisiile fosile

Sursa: https://sciencebasedtargets.org/sectors/forest-land-and-agriculture 

Go to document 

Documente legate de Raportarea Climei

CDP – Ghid pentru raportarea schimbărilor climatice 2023

Ghidul CDP privind schimbările climatice oferă explicații pentru a răspunde la întrebări, formatul necesar și unde puteți găsi instrumente sau informații suplimentare pentru a vă construi răspunsul.

Acest document este disponibil public la adresa www.cdp.net

Go to document

Ghidul utilizatorului pentru Scope 3

Acest ghid de utilizare oferă explicații despre cum să completați în instrumentul de raportare a climei, Impact Buying.

Go to document

Alte documente

Planul climatic Ahold Delhaize

Schimbările climatice ne afectează pe toți – și, în calitate de familie internațională a brand-urilor de retail de încredere, ne angajăm să facem partea noastră pentru a ajuta la adresarea acesteia. În acest scop, nu lucrăm doar pentru a aduce îmbunătăți în propriile operațiuni, ci și să avem parteneriate solide în lanțul de aprovizionare.

Misiunea noastră climatică se concentrează pe abordarea emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG) directe și indirecte în operațiunile noastre și în lanțul nostru de aprovizionare. Am identificat obiective pe termen scurt (interimare) și pe termen lung (zero net) și oportunitățile prioritare în Scope 1, 2 și 3.

 https://www.aholddelhaize.com/media/4eofwbza/ahold-delhaize-climate-plan-november-2022.pdf 

Ghid pentru lanțul de aprovizionare Ahold Delhaize (link-urile se regăsesc mai jos)

Ahold Delhaize și brand-urile sale s-au angajat să obțină emisii de carbon Net Zero în cadrul operațiunilor lor până în 2040 (Scope 1 și 2) și să ajungă laNet Zero în întregul lanț de aprovizionare, produse și servicii până în 2050 (Scope 3).

Pentru a realiza acest lucru, avem nevoie de ajutorul și colaborarea cu furnizorii Mega Image. În aceste sectiuni „How to calculate?” (Cum se calculează?) puteți găsi cu ușurință resursele de care aveți nevoie pentru a vă monitoriza emisiile GHG.

GHG how to calculate short animal products 

GHG how to calculate short dairy 

GHG how to calculate short fruit & vegetables 

GHG how to calculate short processed 

Race to Zero

Race To Zero (Cursa către emisii Net Zero) este o campanie globală care atrage conducerea și sprijinul din partea companiilor, orașelor, regiunilor și investitorilor pentru atingerea obiectivului de zero emisii de carbon, care previne amenințările viitoare, creează locuri de muncă și duce la o creștere incluzivă și sustenabilă.

Aceasta campanie mobilizează o coaliție de inițiative Net Zero, reprezentând 11.309 actori nestatali, intre care 8.307 companii, 595 instituții financiare, 1.136 orașe, 52 de state și regiuni, 1.125 de instituții de învățământ și 65 de instituții de sănătate (date disponibile în septembrie 2022).

CGF Manualul Zero Net pentru industriile de consum

Acest manual oferă directorilor din industria de consum: patru zone de impact și un element de activare care oferă cel mai mare potențial de decarbonizare, precum si intervenții practice și factori cheie pentru a accelera progresul în fiecare zonă de impact.