Climate HubClimate target setting

Stabilirea obiectivelor climatice

SBTi este un parteneriat între CDP, UN Global Compact, WWF și World Resources Institute. Parteneriatul conduce la acțiuni ambițioase în domeniul schimbărilor climatice în sectorul privat, permițând organizațiilor să stabilească obiective de reducere a emisiilor bazate pe știință. Organizațiile pot aplica la SBTi pentru ca obiectivele lor climatice să fie validate și aprobate. Toate companiile care iau măsuri, inclusiv Koninklijke Ahold Delhaize, sunt menționate pe website-ul cu obiective bazate pe știință. Încurajăm toți furnizorii noștri să adere la SBT până în 2025.

Semnarea scrisorii de angajament SBT

Procesul de angajament SBT poate fi început prin înregistrarea dvs. aici. Vă rugăm să rețineți că în cazul companiilor mici și mijlocii trebuie utilizată calea simplificată a SBTi, disponibilă aici.

Pașii de urmat după angajamentul SBT

După semnarea și trimiterea scrisorii de angajament, veți avea la dispoziție 24 de luni pentru a calcula amprenta de carbon a organizației (Scope 1-2 și Scope 3) și pentru a dezvolta și transmite obiective climatice în conformitate cu scenariul de încălzire globală de 1,5°C.

  1. Dezvoltați-vă obiectivele în conformitate cu criteriile bazate pe știință ale SBTi.
  2. Trimiteți obiectivul/-ele pentru validare.
  3. Anunțați-vă obiectivul/-ele și informați părțile interesate.
  4. Dezvăluiți emisiile dvs. anual și monitorizați progresul.

Documente ajutătoare

Pentru companiile cu o pondere semnificativă a veniturilor din silvicultură, din folosirea terenurilor și din agricultură (FLAG), SBTi a creat un ghid specific sectorial (ghidul FLAG), disponibil aici.

Pentru îndrumări sau întrebări legate de procesul SBT, facem referire la inițiativa Science Based Targets (Obiective bazate pe știință).

Pentru îndrumări cu privire la calculele amprentei de carbon, facem referire la Carbon footprint (Amprenta de carbon).