Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru desfasurarea unor cercetari de piata
Legal, cariere, furnizori

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru desfasurarea unor cercetari de piata

Mega Image SRL, o societate cu raspundere limitata organizata si functionand in conditiile legii din Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului din Romania cu numarul J40/27872/1994 si CUI 6719278, cu sediul social in Bulevardul Timisoara Nr. 26, Etaj 2, Sector 6, Bucuresti, Romania (denumita in continuare „noi” sau „Mega Image”), va comunicam aceasta Nota de informare pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra modalitatii si practicilor noastre cu privire la operatiunile de prelucrare de date cu caracter personal detaliate in continuare.

1.    Scopul prelucrarii datelor

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre Mega Image in scopul efectuarii unei cercetari de piata constand in principal in activitati de colectare si raportare feedback angajati / fosti angajati, in vederea realizarii unui studiu privind aspecte referitoare la procesul de integrare in companie, dar si privind identificarea principalelor motive care stau la baza luarii deciziei de plecare din compania Mega Image. 

2.    Categorii de date personale prelucrate

Pentru scopul prelucrarii mentionat la punctul 1 de mai sus, Mega Image va prelucra date cu caracter personal constand in: nume si prenume, functia, zona de business, locatie magazin/ depozit si numarul de telefon, raspunsurile persoanelor vizate cu privire la motivele luarii deciziei de a parasi compania (denumite in continuare „Date cu caracter personal”).

3.    Temeiul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal

Prelucrarea Datelor cu caracter personal pentru operatiunile premergatoare cercetarii de piata se realizeaza in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR, si anume in baza interesului legitim al Mega Image de a cunoaste aspectele ce tin de organizarea sa interna si care creeaza cele mai frecvente nemultumiri in randul angajatilor sai, pentru a stabili si implementa orice masuri necesare in vederea solutionarii respectivelor aspecte, in scopul reducerii intr-o masura cat mai mare a migratiei personalului sau.

Participarea la cercetarea de piata este voluntara si se realizeaza exclusiv in baza consimtamantului persoanelor vizate, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) GDPR.

4.    Transferuri de date, destinatari si temeiul legal al acestor transferuri

a.    Destinatari

Cercetarea de piata se realizeaza cu sprijinul imputernicitului nostru, societatea Ipsos SRL, cu sediul in Splaiul Independentei nr. 319, Cladirea Atrium House, parter, Sector 6, cod postal 060044, 

Bucuresti, Romania. Astfel, in scopul desfasurarii activitatilor contractate, angajatii autorizati din cadrul Ipsos SRL vor avea acces la Datele cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi accesate de asemenea de catre angajatii Mega Image implicati in desfasurarea acestei activitati.

b.    Transferuri transfrontaliere de date

Datele dumneavoastra Personale nu sunt transferate catre state terte.

c.    Perioade de retentie

Ca regula, Datele cu caracter personal prelucrate in scopul mentionat in prezenta vor putea fi pastrate pana la 6 luni de la finalizarea cercetarii de piata. Ulterior, rezultatele cercetarii vor fi organizate si pastrate in forma agregata, sub forma unor rapoarte ce nu vor permite identificarea persoanelor vizate.

5.    Drepturile dumneavoastra

In baza prevederilor GDPR, aveti urmatoarele drepturi cu privire la Datele cu caracter personal: (i) dreptul de acces, (ii) dreptul la rectificare, (iii) dreptul la stergere (dreptul de a fi uitat), (iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii, (v) dreptul la portabilitatea datelor, (vi) dreptul de a obiecta cu privire la prelucrare, (vii) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri precum si (viii) dreptul de a formula plangeri in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in legatura cu prelucrarea Datelor Personale. 

6.    Cum sa ne contactati

Daca doriti sa va exercitati drepturile in calitate de persoana vizata sau daca aveti alte intrebari referitoare la aceasta Nota de Informare catre Mega Image SRL, prin email la dataprotection@mega-image.ro sau la adresa postala Bdul. Timisoara nr. 26, et. 2, Sector 6, Bucuresti – in atentia Responsabilului cu protectia datelor.