Nota de informare recrutare
Legal, cariere, furnizori

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE CANDIDATILOR

1. Introducere

Mega Image SRL, , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului din Romania cu numarul J40/27872/1994 si CUI 6719278, cu sediul social in Bulevardul Timisoara Nr. 26, Etaj 2, Sector 6, Bucuresti, Romania, in calitate de entitate care desfasoara procesul de recrutare (denumita in continuare „noi”, „Mega Image” sau „Operatorul de date”) va comunicam aceasta Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatilor (denumita in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor noastre cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (denumite in continuare „Prelucrarea”).

2. Categorii de date cu caracter personal

Pentru scopul Prelucrarii mentionat la punctul 3 de mai jos, prelucram datele cu caracter personal ale dumneavoastra furnizate in cadrul procesului de recrutare - denumite in continuare „Date cu caracter personal”, dupa cum urmeaza: nume, prenume, numarul de telefon, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, cetatenia, nationalitatea, data nasterii, tara nasterii, informatii privind studiile realizate, informatii privind pregatirea profesionala, informatii privind angajatorii anteriori, membrii de familie, situatia familiala, fotografii furnizate in cadrul CV-ului dumneavoastra (daca este cazul), date furnizate in cadrul scrisorilor de intentie furnizate (daca este cazul), disponibilitatea pentru relocare dupa angajare.

3. Scopul Prelucrarii

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila in scopul recrutarii dumneavoastra ca angajat al Mega Image, cuprinzand actiunile specifice acestei activitati, astfel cum vor fi detaliate in cele ce urmeaza. Vom utiliza Datele cu caracter personal, astfel cum vor fi furnizate de dumneavoastra catre Mega Image, doar in scopul mentionat in aceasta Nota de informare.

Mega Image prelucreaza Datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a identifica si evalua candidatura dumneavoastra, a aptitudinilor, calificarilor si intereselor fata de pozitia disponibila pentru care ati fost contactat, organizarea si desfasurarea interviurilor si selectarea si recrutarea dumneavoastra, efectuarea de verificari, conform cerintelor legislatiei locale aplicabile.

4. Temeiul Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal

In general, procesarea Datelor cu caracter personal este necesara in vederea desfasurarii activitatii specifice scopului Prelucrarii, mai exact, recrutarii dumneavoastra ca angajat al Mega Image.

In general, vi se solicita sa furnizati Datele dumneavoastra cu caracter personal in mod obligatoriu, cu exceptia situatiilor limitate in care va comunicam ca anumite informatii sunt facultative. Daca nu ne oferiti respectivele date cerute a fi furnizate in mod obligatoriu, procesul HR de recrutare poate fi intarziat sau chiar imposibil.

Pentru a putea prelucra Datele dumneavoastra cu caracter personal, Mega Image se bazeaza pe diferite temeiuri juridice, dupa cum urmeaza:

 1. Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra ca temei juridic pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legea aplicabila;
 2. Prelucrarea este necesara pentru a face demersurile necesare inaintea incheierii contractului de munca intre dumneavoastra si Mega Image, in eventualitatea in care sunteti declarat admis in urma procedurii de recrutare;
 3. Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale, cum ar fi obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii, potrivit prevederilor art. 17 din Codul Muncii;
 4. Prelucrarea este necesara in scopul interesului legitim al societatii de a prelucra respectivele date. in desfasurarea activitatii sale, Mega Image angajeaza personal calificat fiecarei pozitii deschise, astfel incat solicitarea de personal sa fie satisfacuta, sa administreze si sa desfasoare in continuare activitatile sale.

 5. Perioade de retentie

Datele cu caracter personal prelucrate in scopul mentionat in prezenta vor fi pastrate:

 1. cat este necesar, pentru procesul de recrutare, cat si
 2. ulterior, in cazul respingerii candidatului, in vederea unei posibile recrutari viitoare, pentru o alta pozitie deschisa, aplicandu-se perioada de retentie mentionata mai jos, in cazul in care candidatul nu si-a exprimat anterior optiunea de a i se sterge datele personale din baza de date Mega Image.

In principiu, va vom pastra Datele cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. Datele cu caracter personal vor fi sterse la 3 ani de la incheierea ultimului proces de recrutare realizat, cu exceptia cazului in care deveniti angajat al Mega Image, caz in care se aplica perioada de retentie stabilita potrivit Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal a angajatilor.

 

6.  Drepturile dumneavoastra

Daca v-ati declarat consimtamantul cu privire la activitatile de Prelucrare, puteti retrage acest consimtamant in orice moment cu efecte viitoare. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea Prelucrarii anterior retragerii consimtamantului.

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopul Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal. 
  Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.
 2. Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. in functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
 3. Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.
 4. Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. in acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.
 6. Dreptul de a obiecta:
  Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dumneavoastra, in orice moment, fata de Prelucrarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram Datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra Datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. 

  Acest drept poate fi invalidat in special daca Prelucrarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Mega Image, in calitate de recrutor, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Va rugam sa adresati orice intrebari la adresa Bd. Timisoara, nr. 26, etaj 2, sector 6, Bucuresti; la telefon: 0212246677, office@mega-image.ro